top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.08.2022. Viimeisin muutos 30.11.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Eerik Ohtamaa, Ruutikellarintie 4 C 13, 02650 Espoo

Y-tunnus: 3108859-4

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eerik Ohtamaa, ohtamaa.eerik@gmail.com, +358 (0) 45 6399036

 

3. Rekisterin nimi

Tmi Eerik Ohtamaa, asiakasrekisteri

Rekisterin sivustot: www.eerikohtamaa.com

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaisiin ja markkinointiin. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteydenottolomakkeella antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Sivustoilla ei säilytetä käyttäjän pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan  syöttämisen. Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan kirjanpidossa ja laskutuksessa yrityksen Tmi Eerik Ohtamaa toimesta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottolomake.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjä Eerik Ohtamaalle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page